Skip to main content

Hur skyddar du din logotyp? Konkurrens hårdnar alltmer inom de flesta branscher och det blir svårare att synas i mängden. Dels dyker det löpande upp nya hungriga företag som vill in på marknaden och slåss. I och med ökad globaliseringen och internet ökar även hotet utifrån.

Är varumärket oskyddat, kan nya aktörer i princip dra nytta av dina tidigare marknadsframgångar genom att skapa en profil som påminner om ditt företags, det utan att du igentligen kan göra så mycket åt saken. För att klara dig mot detta bör du jobba med att stärka upp, profilera och skydda ditt varumärke.

Nu finns det fler saker att ta hänsyn till när man jobbar med ett varumärke. Men en viktig sak är den grafiska profilen och logotypen. Här går jag kort igenom hur du skyddar din logotyp. Hur du registrerar ett varumärke.

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett namn, ett tecken eller en symbol, som används för att identifiera produkter eller tjänster. Det kan bestå av ett ord, en logotyp eller ett koncept som är unikt.

Varumärket är en immateriell tillgång och ett skyddat varumärke kan höja värdet på ditt företag. ®-symbolen kan användas för att visa att varumärket är inregistrerat (se exempel; Logofabrikens logotyp). Enligt svensk lag får inga andra än registrerade varumärken använda ®-symbolen.

Varför behöver man ett varumärkesskydd?

Ett varumärkesskydd ger dig ensamrätt så att ingen annan kan använda eller efterlikna ditt märke/logotyp för sina varor eller tjänster. I fall det ändå skulle hända kan du genom domstol hävda på varumärkesintrång vilket kan leda till böter eller fängelse för inkräktaren.

Behöver alla företag ett varumärkesskydd?

Långt från alla företag behöver ett varumärkesskydd. Men befinner man sig på en marknad där varumärket har en stor roll, t.ex inom detaljhandeln är det mer eller mindre ett måste.

Vilka olika typer av varumärkesskydd finns det?

Det finns olika typer av skydd att välja på. De viktigaste är Ordmärke- och Figurmärkesskydd:

 • Ordmärke
  Ett ordmärke består av ett eller flera ord. Till exempel Hubbabubba eller Maro Polo. Skyddet anser bara namnet, ej designen av figuren. Om man oclså vill skydda designen, måste man komplettera med en figurmärkes-ansökan.
 • Figurmärken
  Ett figurmärke består av en figur eller en figur som är kombinerad med ett ord, det kan vara antingen svartvitt eller i färg. När du ska skydda din logotyp räknas den som ett figurmärke.

Var och hur länge gäller skyddet?

Det finns tre typer av geografiska områdesskydd att välja på:

 • Varumärkesskydd Sverige
  Ansökan görs hos PRV
 • Varumärkesskydd EU,  Gemenskapsvarumärke (OHIM)
  Ansökan görs genom PRV, de skickar den vidare till OHIM  (Office of Harmonization for the Internal Market) åt dig men det går även att ansöka direkt hos OHIM
 • Varumärkesskydd Internationellt (WIPO)
  Ansökan görs genom PRV, de skickar den sedan vidare till WIPO (World Intellectual Property Organization) åt dig.

Ett varumärkesskydd räcker i 10 år. Därefter måste man förnya sin ansökan.

Hur ansöker man och vad kostar det?

PRV (Patent och registeringsverket) har hand om alla varumärkesregisteringar i Sverige. De hjälper även till med din EU- eller internationella ansökan. Se länk till PRV längre ner. Man kan välja att ansöka online eller skicka in sin ansökan med fysisk post. Att ansöka online kostar 1.800 kr och skicka in den fysiskt 2.300 kr (2015-01-18). Att ansöka om registrering både i och utanför Sverige innebär en merkostnad.

När man gör ansökan måste man beskriva för vilken vara eller tjänst man vill skydda för sitt varumärke. Förutom det ska man också uppge den klass den ska ingå i. Det finns 45 olika klasser, klass 1-34 är varuklasser och 35-45 är tjänsteklasser. Det går att välja fler klasser men då blir avgiften högre.

Vid ansökan bifogar man ett original på sin logotyp. I det fall den innehåller färger beskriver man vilka de är. För att skyddet ska gälla får logotypen inte ändras efteråt.

Hela processen tar olika lång tid beroende på PRV:s arbetsbelastning. Normalt tar det cirka 2-3 månader.

Vad är viktigt att tänka på vid ansökan?

Det är inte alltid din ansökan antas, därför är det viktigt att följa riktlinjerna så noga som möjligt innan du lämnar in den. Vid avslag får man inte pengarna tillbaka utan får betala en ny avgift vid nästa försök.

Det här tittar PRV på:

 • Ditt varumärke måste uppfattas som kännetecken för en särskild vara eller tjänst
 • Ditt varumärke måste vara unikt och ha särskiljningsförmåga och inte kunna förväxlas med äldre varumärken i Sverige
 • Varumärket får inte kränka någon annans upphovsrätt eller rätt till fotografisk bild eller mönster

Läs mer om hur man skyddar sitt varumärke på PRV:s webbsida.