Skip to main content

Villkor

Nöjdhetsgaranti

Målsättning är alltid att ta fram ett så bra material som möjligt som du och använda. Och vi arbetar tills du blir nöjd så långt det är möjligt.

Betalning

Logotyp:
Förskottsbetalning med 50% innan arbetet startar. Resterande belopp faktureras i efterskott på 30 dagar då materialet är klart.

Webbsida:
Faktureras i efterskott på 30 dagar då arbetet är klart. Vid större projekt kan eventuellt förskottsbetalning på 50% behöva tas ut.

Trycksaker & Annonser:
Faktureras i efterskott på 30 dagar då arbetet är klart. Vid större projekt kan eventuellt förskottsbetalning på 50% behöva tas ut.

Grafisk profil:
Förskottsbetalning med 50% på arbetet med logotypen innan arbetet startar. Resterande belopp faktureras i efterskott på 30 dagar då materialet är klart.

Upphovsrätt

Logofabriken äger den juridiska upphovsrätten på framtaget grafiskt material tills det att arvodet är 100% betalt.

Vid missnöjde

Skulle det av någon anledning inte fungera och du vill avsluta arbetet, betalar du 50% av totalbeloppet, vilket motsvarar vårt initiala idé- och skissarbete.