Skip to main content

Profilskolan

Vad är en logo?

Logotypen visar företagets själ. Den är egentligen företagets namn satt i ett speciellt utvalt typsnitt. Ibland är detta typsnitt unikt framtaget för ett företags logo. Typsnittets tjocklek, spärrning och färg är också fastställda. Ofta ingår en unik symbol, speciellt framtagen för företaget och dess affärsidé. I dagligt tal säger man ofta logo eller logga istället för logotype. Företagsmärke är ett annat namn.

Så ser en bra logo ut?

En bra logo är enkel. Så enkel att alla lätt kan uppfatta och känna igen den. Den är unik och genomtänkt och den säger någonting om företagets verksamhet. Den har oftast 2-3 färger men ska även fungera att tryckas i svart-vitt. Den ska kunna uppfattas i såväl små som stora format, på allt från visitkort till utomhusskyltar.

Hur gör man en bra logo?

Det svåra med att ta fram en bra logo är just att få den enkel. Som första steg tar kreatören in mycket information om företaget för att få en bra bild av företagets själ och verksamhet.

I nästa steg hämtar kreatören in kompletterande information från andra källor. Exempelvis om företagets konkurrenter, vad verksamheten går ut på och branschen i övrigt. Informationen söks i uppslagsböcker, Internet och andra medier.

I tredje steget tar kreatören fram skisser och diskuterar utifrån dem med beställaren. Om inte beställaren är nöjd i första varvet, jobbar man vidare tills allt känns bra. När alla ändringar och turer är klara och beställaren är nöjd, tar kreatören fram ett sk original. Originalet anpassas för alla olika tryckmetoder och för att kunna visas på skärm.

Företagets identitet

Alla företag har en identitet gentemot sina kunder. Antingen den är medvetet framtagen eller inte, så finns den där. Man kan säga att identiteten är den bild omvärlden har av ditt företag. Den kan vara stark eller svag, positiv, negativ eller neutral och uppstår genom personlig kontakt med representanter för ditt företag, era besökslokaler, visitkort, korrespondens, annonsering, hemsidan mm.

Grafisk profil – en viktig del av identiteten

En stor del av företagets indentitet består av den visuella delen, den grafiska profilen. Är den ogenomtänkt eller bristfällig är det risk att företaget inte syns så bra i sin kommunikation, att det helt enkelt försvinner i mängden. Om en grafisk profil istället är genomtänkt och målmedvetet framtagen är mycket vunnet. Företagslogotypen har en stor roll i en grafisk profil.

Designprogram

En grafisk profil som medvetet tas fram för ett företag kan kallas för Profilprogram eller Designprogram. Detta är riktlinjer för hur logotypen och andra eventuella grafiska element ska placeras på visitkort, brevpapper, skyltar, bilar mm för att bilda en stark helhet. Vilket typsnitt och färger som ska användas brukar också kunna ingå i desigprogrammet.

Grafisk manual

För att kunna hålla ordning på Designprogrammet, internt och gentimot sina grafiska leverantörer, kan man skriva ner reglerna i en grafisk manual. Den grafiska manulen brukar dokumenteras i form av en trycksak, där tydliga bilder visar hur man ska och inte göra. Omfattningen på denna kan variera från ett par sidor till en tjock pärm, beroende på företagets storlek och profilens omfattning.