Skip to main content

Så går det till

Se arbetsprocessen i kort för de olika tjänsterna nedan.

.

Logotyp

Arbetsprocess:

1. Intervju

Intervju per telefon om behov och om verksamheten.

2. Analys & research

Analys, research & planering.

3. Skissering

Olika skissförslag jobbas fram.

4. Korrektur

Synpunkter på skissförslagen och ändringar.

5. Original

Originalframställning på slutkorrekturet.

6. Leverans

Leverans av original på logotyp och färgprover.

.

Webbsida

Arbetsprocess:

1. Intervju

Intervju per telefon om behov och om verksamheten.

2. Analys & research

Analys, research & planering.

3. Strukturskiss

Strukturskiss, eller så kallad Wireframe tas fram. En grov skiss som visar vad saker och ting ska ligga på webbsidan.

4. Korrektur

Synpunkter på strukturskissen och ändringar.

5. Materialinsamling

Inlämning av befintligt material och underlag. T.ex. logo, bilder & text.

6. Produktion online

Design görs och sidan produceras på webbhotellet i riktig miljö.

7. Korrektur

Synpunkter på onlineversion och ändringar.

8. Publik version

Webbsidna läggs ut publikt ”live”.

9. Utbildning

Utbildning i WordPress per telefon.

.

Trycksaker

Arbetsprocess:

1. Intervju

Intervju per telefon om behov och om verksamheten.

2. Analys & research

Analys, research & planering.

3. Skissering

Design görs och skissförslag jobbas fram.

4. Korrektur

Synpunkter på skissförslag och ändring.

5. Original

Original görs och skickas till tryckeri.

6. Leverans

Färdiga trycksaker levereras per post från tryckeriet.

.

Annons

Arbetsprocess:

1. Intervju

Intervju per telefon om behov och om verksamheten.

2. Analys & research

Analys, research & planering.

3. Materialinsamling

Inlämning av allt befintligt material och underlag. T.ex. logo, bilder & text.

4. Skissering

Design görs och skissförslag jobbas fram.

4. Korrektur

Synpunkter på skissförslag och ändringar.

7. Original

Eventuella bilder köps in och original görs.

8. Leverans

Tryckfärdigt original levereras per e-post.