Skip to main content

För att dina kunder enkelt ska känna igen ditt företag , till exempel genom ett visitkort, en annons i tidningen eller på Facebook – gäller det att vara så tydlig som möjligt i den grafiska profilen. Där ingår förutom logotypen, den grafiska formen, också färgernas återgivning.

Problemet är att vissa färger kan bete sig lite olika beroende på hur och var de används. För att få till det så bra som möjligt, är det bra om du känner till lite om de olika teknikerna och vilka original som ska användas när. Det finns även ekonomiska aspekter att ta hänsyn till.

Nedan har jag skapat en guide där jag går igenom de sex vanligaste applikationsområdena för företagets logotyp och vad man bör tänka på.

1. Logotyp för tryck på visitkort, brevpapper, kuvert

PMS-TRYCK (även dekorfärgstryck):

PMS-tryck för bäst och mest exakt färgåtergivning.

PMS-tryck går så till att man trycker färg för färg, enligt de PMS-färger som finns angivet i originalet. På så sätt blir det precis exakt samma resultat från tillfälle till tillfälle.

Normalt innehåller en logotyp 2-3 färger. Ju fler färger det finns i logotypen vid PMS-tryck, desto högre blir tryckkostnaden. Anledningen är dels att varje färg måste blandas och att färgerna måste tryckas en och en. PMS-tryck har också en högre startkostnad. Men vid större upplaga sjunker priset med antalet.

Originalet för logotypen ska vara vektoriserat och innehålla bestämda PMS-färger.

4-FÄRGSTRYCK (även offsettryck):

4-färgs-tryck ger sämre färgåtergivning än PMS-tryck men är oftast ett billigare alternativ. Speciellt vid större upplaga.

4-färgstryck går till så att tryckeriet först separerar originalet i de fyra grundfärgerna, Cyan, Magenta, Yellow och Svart (CMYK). Sedan trycks materialet och de olika färgkulörerna simuleras visuellt fram med hjälp av små, nästan osynliga rasterpunkter. Av den anledning kan färgerna ibland bli lite olika från gång till gång.

Om man har många färger i sin logotyp är det kostnadseffektivare att trycka 4-färgs- än PMS-tryck. Vid 4-färgstryck påverkas nämligen inte priset av hur många färger materialet innehåller. Man brukar säga att gränsen går vid original innehållande ungefär 3-4 färger eller fler.

Tänk på att vissa PMS-nyanser inte går att återskapa med 4-färgs-tryck. T.ex. guld, silver och starka signalfärger.

Originalet för logotypen ska vara vektoriserat och innehålla bestämda CMYK-färger.

DIGITALTRYCK:

Digital-tryck ger ungefär samma kvalité som CMYK-tryck men är ofta ett billigare alternativ vid mindre upplaga.

Fungerar ungefär enligt samma princip som en vanlig skrivare, fast med en mer sofistikerad teknik som ger bättre resultat. Eftersom tryckeriet skriver ut materialet direkt från dokumentet krävs inget direkt förarbete och kostnaden per styck blir därför relativt konstant. Digitaltryck lönar sig bra för små kvantiteter upp till ca 200 st. ex. Ska du däremot trycka större upplagor kan PMS-tryck vara billigare och bättre alternativ.

Originalet för logotypen ska helst vara vektoriserat och innehålla bestämda CMYK- eller PMS-färger (båda fungerar). Det går även att använda de pixelbaserade formaten, jpg eller tif men resultat blir sämre.

2. Logotyp för tryck i tidningsannons, broschyr, på affisch, etikett m.m.

Det vanligaste trycksättet är CMYK- eller offsettryck (se beskrivet ovan).

Originalet för logotypen ska helst vara vektoriserat och innehålla bestämda CMYK-färger. Det går även att använda de pixelbaserade tif- eller eps-formaten men resultat kan bli sämre.

3. Logotyp på tröja, mugg, klisterdekal, tejp, penna m.m.

SCREENTRYCK:

Metod där man trycker färg för färg (PMS-färger) med hjälp av shabloner, rakel eller stencil. Den lämpar sig för tryck på tyg plast, metall, keramik mm. Kvalitén kan inte jämföras med tryck på papper eftersom underlaget oftast inte klarar samma höga upplösning. Därför ska man undvika små tryck med mycket små detaljer.

Originalet för logotypen ska vara vektoriserat och innehålla bestämda PMS-färger.

DIGITALTRYCK:

Man kan också trycka digitalt. Kvalitén blir oftast lite sämre men kan vara ett prisvärt alternativ för små upplagor.

Originalet för logotypen ska helst vara vektoriserat och innehålla bestämda CMYK- eller PMS-färger (båda fungerar). Det går även att använda de pixelbaserade formaten, jpg eller tif men resultat blir sämre.

4. Logotyp för bildekal, butiksskylt m.m.

VINYLDEKOR:

Det vanligaste sättet att göra bildekaler, butiksskyltar är med hjälp av utskurna så kallade vinyldekorer. Det innebär att man skär ut färg för färg maskinellt från ett vinylark i rätt PMS-färg. Man klistrar dem sedan på varandra med rätt passning. Metoden ger utmärkt resultat men lämpar sig mindre bra för mycket små detaljer, övertoningar och fotografiska bilder.

Originalet för logotypen ska vara vektoriserat och innehålla bestämda PMS-färger.

DIGITALTRYCK:

Ett alternativ om du inte har ett material som fungerar för vinyltryck är digitaltryck men kvalitén blir oftast inte lika bra som vid vinyldekor. Man trycker då hela bilden direkt på vinylen.

Originalet för logotypen ska helst vara vektoriserat och innehålla bestämda CMYK- eller PMS-färger (båda fungerar). Det går även att använda de pixelbaserade formaten, jpg eller tif men resultat blir sämre.

5. Logotyp för webbsida, nyhetsbrev, Facebook m.m.

Färger på skärm beter sig annorlunda gentemot tryckta färger på papper. Det eftersom principen för skärm bygger på ljus och RGB-färger, istället för fysiskt material och CMYK-färger. RGB-färger har därför ett mycket bredare färg- och nyansomfång än vad tryckfärger har. Och alla nyanser kan inte återskapas vid tryck. Av den anledning kan det bli mer lyster i en färg avsedd för skärm gentemot tryckt på papper. Vissa färger beter sig också extra olika i de två världarna. Orange och röda färger är till exempel sådana färger.

Originalet för logotypen behöver vara pixelbaserat och färgerna ska ligga som RGB-färg. Filformatet heter oftast JPG, PNG eller GIF i sin slutbenämning.

6. Logotyp för skrivare

Vanligaste sättet att använda en logotyp, är oftast genom att skriva ut den på en vanlig skrivare. Till exempel från Word, Exel eller något fakturaprogram. En bra sak att komma ihåg då, är att skärmar och skrivare inte alltid ger exakt rätt färgåtergivning. Speciellt inte om de har några år på nacken. Om det är jätteviktigt att det ska bli absolut rätt, kan man jämföra logons färger på skärmen och skrivaren mot förtryckta fysiska färgreferenser. T.ex. PMS-färg prover. Om inte dessa stämmer överens, kan man behöva kalibrera sin utrustning. Antingen själv eller med hjälp av en specialist på området.

För bäst resultat infogar du en vektoriserad logotyp i dina program. Den slutar oftast med eps i sitt filnamn. Om det inte det fungerar brukar det nästan alltid gå att använda en jpg-fil.