Skip to main content

Du kan likna en företagsidentitet vid en människas identitet. Det är vår personlighet, karaktär och stil som utmärker oss från andra. Den utstrålar vår individualitet, genom sättet vi beter oss, talar och inte minst, hur vi ser ut och klär oss.

Ditt företag har på samma sätt en individuell identitet utåt, gentemot omvärlden. Identiteten yttrar sig i allt som ditt företag gör, i dess varor och tjänster, i sättet på hur ni kommunicerar och ser ut visuellt.

Den grafiska profilen har en av de viktigaste rollerna i identiten då den står för det visuella. Företagets kostym om man så vill. Den består bland annat av logotypen, webbplatsen visitkort, brevpapper, broschyrer, typsnittsval och likande.

När du möter en ny person, är det första intrycket som oftast har störst inverkan. Man brukar ju säga ”first impression last”. Du samlar intryck från vad du ser och känner och bildar dig sedan en uppfattning om personen. Ibland bra och ibland dålig. Det är också så de flesta gör med produkter och företag. För att sticka ut från konkurrenterna och hitta en plats i kundens hjärta, är det bra om ditt företag har en stark image, ett unikt, tilltalande utseende och identitet.

Stark identitet skapar samhörighet

En stark identiteten i enlighet med ditt företags mål, upprätthåller och skapar; trovärdighet, kulturer, principer och visioner. Kunder som kan identifiera sig med samma filosofi och känsla som ditt företag utstrålar, känner samhörighet och blir mer benägna att utveckla en lojalitet. På så sätt kan du bygga ett säreget varumärke som skiljer sig från konkurrenterna.

Som med allting annat kan inte en företagsidentitet leva för evigt. Med tiden kommer du förmodligen behöva uppdatera och utveckla den, speciellt om det sker förändringar i målgruppens värderingar, tycke och tänk. Eller när världen förändras på olika sätt. Det är de stora varumärkena ganska duktiga på.